Ansvarligt forbrug og cirkulær økonomi

Hvis vi i tilstrækkelig grad skal bidrage til overholdelsen af Paris-aftalens mål,skal Gribskovs CO 2-emissioner sænkes betydeligt.

Der skal politisk og forvaltningsmæssigt prioriteres til fordel for forbrug, som balancerer alle tre bundlinjer: den økonomiske, den miljømæssige og den sociale.

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV VIL ARBEJDE FOR:

GRIBSKOV SKAL KORTLÆGGE SIN REELLE C02 UDLEDNING

Vi skal kortlægge vores C02-udledninger og gøre os logere på, hvorledes vi kan reducere dem yderligere, både gennem vores borgeradfærd og med politiske tiltag der i samarbejde med lokalsamfundene og byerne vil vi iværksætte initiativer, som fremme sorteringen af affald fra husstande.

Vi vil involvere ”det grønne dialogforum” yderligere i form af et klima-borgerpanel, der kan komme med anbefalinger
til byrådet om hvilke klimatiltag og områder vi skal prioritere.

GENANVENDELSE OG AFFALDSSORTERING

Sammen med borgerne og erhvervslivet vil vi at kommunen udvikler de bedste løsninger, som har til formål at sikre affald i fremtiden bliver til ressourcer, der kan genbruges eller på anden vis føres tilbage til produktion af nye varer.

Vores vision er, at Gribskov senest i 2030 vil leve op til FN ́s mål om cirkulære løsninger.

Download 17. Gribskovmål som pdf her >>

Top