Mangfoldigt kulturliv

Kulturen skal være til for alle. For Alternativet Gribskov er et mangfoldigt, levende kulturliv helt afgørende for, at vi som enkeltindivider og samfund kan udvikle vores menneskelige selvindsigt, intellektuelle udsyn og historiske hukommelse.

Kulturen og kunst i det offentlige rum skal prioriteres.

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV VIL ARBEJDE FOR:

ØGET STØTTE TIL KUNST, KULTUR OG NATUR

Vi ønsker at støtte uafhængige kunstudøvere gennem fortsat støtte til, kunst uden mure, og sikre en platform for udøvelse.

Med etablering af åbne scener ønsker vi at frigøre kunstnere og bringe forestillinger tættere på borgerne.

Der skal være nemmere adgang til gode fysiske rammer for kunstnerisk udfoldelse og bedre muligheder for at
blive og være udøvende kunstner.

Derfor skal vi fortsat støtte vores fine kultur institutioner som eks. Munkeruphus, Tegners Museum, kunstværkstederne, teatergrupper og musikarrangementer, for at de fortsat kan være levende miljøer for kunstnerisk
udfoldelse.

KUNST OG KULTUR I BØRNEHØJDE

Alternativet Gribskov ønsker at sætte øget fokus på kunst og kultur for kommunens børn og unge.

Gennem kunst og kulturens tilstedeværelse i folkeskolen ønsker vi at styrke samarbejdet med de lokale kunstnere og skolerne og samtidig ønsker vi at sikre billedskolens muligheder og økonomi.

KULTURINVESTERINGER OG KULTURINSTANS DER ØGER OG MÅLER LIVSKVALITETEN

Vi skal have en fremtidssikret strategi for idrætten, kunsten og kulturen.

Alt for længe har kulturen og idrætter rettet mod og med naturen måtte klare sig med de samme og få midler.

Med vigende tilskud til de områder, er det vigtigt at kommunen nu tager ansvar.

Alternativet har en ambition om, at kunst, kultur og natur skal være en central del alle borgeres liv, i hverdagen, på gaden, i naturen, folkeskolen, på bibliotekerne og byen, derfor ønsker vi bl.a. et særligt Gribskov-borger årskort, som giver adgang til alle vores kultur institutioner.

BIBLIOTEKERNE OG KULTURHUSE SOM MOTOR FOR DEMOKRATI, INTEGRATION OG DANNELSE

Bibliotekerne er et af de mest benyttede kulturtilbud vi har.

Alternativet Gribskov vil styrke biblioteker og lokale skoler som kulturhuse, både fagligt og fysisk, for at sikre, at de også̊ i fremtiden kan blive ved med at spille en central rolle.

Derfor vil vi i dialog med bibliotekerne, skoler og medborgerhusene for at høre, hvordan de ser deres
fremtidige udvikling som lokale kulturhuse.

Download 17. Gribskovmål som pdf her >>

Top