Lokalsamfund med plads til alle

Gribskovs by- og boligudvikling bør tage mere højde for de miljømæssige og sociale udfordringer og muligheder.

Vi mangler boliger til unge, studerende, lav- og mellemindkomster og enlige.

Gribskov skal være en kommune for alle

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOVVIL ARBEJDE FOR:

STÆRKE LOKALSAMFUND, FÆLLESKABER OG STØRRE VARIATION I BOLIGUDBUDDET

Vi skal stille krav om, at vi formulerer minimumskrav på 20 % for andelen af lejeboliger i al nybygget boligbyggeri.

BÆREDYGTIG BYUDVIKLING MED BORGERNES BEHOV I CENTRUM

Det kommercielle fokus, der har kendetegnet byudviklingen i de senere år, er med til at skævvride boligmarkedet. Konsekvensen er, at det er blevet dyrere at bo og købe bolig.

Den udvikling skal vendes.

Gribskov skal bevæge sig fra at være en 96 % villa og parcelhuskommune, til langt større alsidighed i vores bogligmasse med mål for fælleskaber, og hvor lokalt engagement fremmes.

Vi vil støtte lokalsamfundene og etablere dialogbaseret sagsbehandling ved alle bygge- og aktivitetsansøg-
ninger.

Vi ønsker at lokalsamfundene i højere grad er med til tage ansvar for byens udvikling gennem dialog og støtte fra kommunens forvaltning, kort sagt vi ønsker ”Græstedmodellen” udbredt til hele kommunen, hvor mulighederne for borger-budgettering afprøves.

BLANDEDE BOLIGER OG BOFORMER

Bæredygtige studieboliger, kollektiver, botilbud og ældreboliger skal også prioriteres, når kommunen træffer beslutninger om boligmassen og nybyggeri.

Derfor skal der bygges langt mere varieret end i dag med mulighed for blandede boligformer, kollektiver og ungdoms/single boliger.

Download 17. Gribskovmål som pdf her >>

Top