Sprudlende i værksætteri og erhverv

Små og mellemstore virksomheder er dem, som vi har flest af i denne kommune.

Daværende Græsted-Gilleleje kommune havde ry for at være en af de kommuner i 70érne, hvor der var flest iværksættere og små selvstændige virksomheder.
I Alternativet Gribskov ser vi at dette, sammen med landbruget, fiskeriet og handlen, er en stor del af kommunens DNA.

Det skal vi satse på igen.
Gribskov er i statens femfingerplan udlagt til ”rekreativt område” hvilket betyder, at vi kan se langt efter ”rigtig infrastruktur”.

Derfor skal vi tænke innovativt og satse på, at leve af vores kreativitet, innovationsevne og sociale fælleskaber.

Vi har kunst, kultur, natur, fiskeri og landbrug.

Vi er en af landets største sommerhuskommuner, og derfor vil det give god mening, at vi i skolen, på uddannelsesinstitutioner og i arbejdslivet investerer i netopdet.

Vi vil arbejde for, at Gribskov bliver blandt den absolutte bedste kommune, at være besøgende i.
Vi vil skabe beskæftigelse, der retter sig mod natur og oplevelses- turisme, der fint vil gå hånd i hånd med beskyttelse og benyttelse af selv samme natur.

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV VIL ARBEJDE FOR:

FYSISKE RAMMER TIL KOMMUNENS VÆKSTLAG

Gribskov Kommune skal tilbyde fysiske rammer for det spirende vækstlag, hvor igangsættere kan vokse til sociale og bæredygtige iværksættere og videre, indtil de er klar til at flytte ud som stærke samfundsansvarlige virksomheder.

VIRKSOMHEDERNES KONTAKT OG SAGSBEHANDLING TIL KOMMUNEN SKAL STYRKES

Byggetilladelser, bevillinger, SKAT, Miljø og Teknik, Erhvervsservice.

En virksomhed kan risikere at skulle være i kontakt med uoverskueligt mange forskellige kontorer.

Vi foreslår, at en samlet indgang bliver evalueret og forbedret markant, så virksomheder bliver hjulpet optimalt i kontakten med det kommunale system.

PULJE TIL GRØNNE ILDSJÆLE

I Alternativet Gribskov tror vi på, at lokale ildsjæle og fællesskaber spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling.

Derfor vil vi oprette en pulje, hvis formål er at støtte lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der gennem borgernære formidlingsaktiviteter, kultur og projekter understøtter den grønne omstilling i lokalsamfundene.

GRIBSKOV IVÆRKSÆTTERPAKKE

Alternativet Gribskov ønsker at styrke iværksætterkulturen i kommunen.

Vi vil gøre det lettere og mere attraktivt, at starte og investere i en iværksættervirksomhed.

Blandt andet vil vi styrke rådgivning af iværksættere, indføre mikrolån, styrke og udbrede nye finansieringsmuligheder såsom crowdfunding, samt oprette stillinger der har til opgave at støtte, hjælpe og inspirere nye virksomheder og erhvervsmuligheder.

Download 17. Gribskovmål som pdf her >>

Top