Hverdagen i balance

Mange familier har alt for travlt.

Og for mange bliver syge med stress, angst, depressioner og andre sygdomme.

Familiebånd kan briste, børn mistrives, og den familiers trivsel ødelægges.

Det er vigtigt, at vi finder en ny balance i hverdagen.
Alternativet ønsker at erstatte konkurrencestaten med et balancesamfund, hvor alle mennesker ses som værdifulde individer, hvor alle kan realisere deres potentialer, og hvor alle har mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber.

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV VIL ARBEJDE FOR:

EN KOMMUNE UDEN STRESS

Kultur, idræt, natur og tid med dyr på recept vil være indsatser, som vi vil opprioritere, så vi derved sikrer de bedst mulige og nærværende tilbud til de af vores borgere, der rammes af en så presset hverdag at de må sygemelde sig.

Borgerløn er et muligt tilbud, der vil kunne være et modsvar på udviklingen mod jobløs vækst, øget ulighed, fattigdom og arbejdsløshed.

Borgerløn kunne vise sig at være fremtidens socialt bæredygtige sikkerhedsnet, fordi det giver alle borgere en basal økonomisk tryghed i hverdagen, men også mulighed for at indrette et arbejdsliv i balance.
Ligeledes gør borgerløn op med en bureaukratisk og kontrolbaseret beskæftigelsesindsats i jobcentrene, der ikke har vist sig være en god vej tilbage til arbejdsmarkedet.

PÅ VEJ MOD EN 30 TIMERS ARBEJDSUGE

Danmark er blandt de lande i verden, hvor vi som familier samlet set arbejder mest, og derfor er vi også blandt de lande, hvor børn er længst tid i institutioner.

450.000 danskere viser dagligt tegn på stress, mens 900.000 oplever, at de har svært ved at skabe balance mellem job og familieliv.
Derfor skal vi bevæge os mod en normeret arbejdstid på 30 timer ugentligt.

Som kommunens største arbejdsplads bør vi gå i front og indføre det for alle offentlige ansatte, der måtte ønske det.

GRIBSKOV KOMMUNE: EN ARBEJDSPLADS I BALANCE

Som arbejdsgiver skal kommunen have langt større tillid til vores institutioner og medarbejdere og undgå̊ unødvendig dokumentation og kontrol.
Tilliden skal op, kontrollen skal ud – også i praksis.
Vi vil arbejde for en seriøs tillidsreform.

Download 17. Gribskovmål som pdf her >>

Top