Grøn energi og ren luft

Gribskov kommune skal udarbejde en ambitiøs plan for reduktion af udledningen af C02, og Alternativet Gribskov vil arbejde for, at der for kommunen opstilles mål, delmål og konkrete tiltag, der kan sikre en omstilling til 100% fossilfri og C02 neutral kommune inden år 2030.

SOLCELLER TIL FREMME AF SOLENERGI TIL KOMMUNALE BYGNINGER

Alle kommunale bygninger skal i det omfang det er muligt forsynes med solceller suppleret med løsning til lagring af energi.

ØGET INDSATS FOR AT SPARE PÅ ENERGIEN

Når kommunens bygninger renoveres skal energibesparelser indgå som et af de primære hensyn i
renovationen.
Gennem rådgivning og kampagner skal både virksomheder og borgernes fokus på energibesparelser og etableringen af bæredygtige energikilder som eks solceller og varmepumper øges.

HURTIGERE, GRØNNERE OG INNOVATIV MOBILITET
ALTERNATIVET GRIBSKOV VIL ARBEJDE FOR:

At der i kommunen etableres delebilsystemer baseret på anvendelsen af el biler, så bæredygtig mobilitet øges for alle efter princippet ”park and ride”.
Vi vil også støtte, at motortrafikvejen fra Allerød til Hillerød udvides til en motorvej, for at minimere kødannelser. Samtidig vil vi en udvidelse og forbedring af vores kollektive trafikmuligheder være en vigtig prioritering.

Download 17. Gribskovmål som pdf her >>

Top