Rent vand, jord og et bæredygtigt havmiljø

Der er mange forureningskilder som kan sætte grundvandet og vandmiljøerne i Gribskov Kommune og det omgivende havmiljø under pres.

For Alternativet er det afgørende, at vandkvaliteten fremtidssikres, så kommunens borgere i dag og i fremtiden altid har adgang til rent vand.

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV VIL ARBEJDE FOR:

BESKYT KOMMUNENS DRIKKEVAND

Alternativet vil arbejde for, at grundvandet ikke udsættes for kemisk forgiftning.

Dette sikres ved at opfordre til, at grundejerne og landmænd kun i begrænset omfang og i bedste fald held undlader
at anvende plante- og insektgifte på deres ejendomme og jorde.

MARITIME MILJØZONE

Alternativet Gribskov vil arbejde for, at det nære kystområde gøres til en maritim miljøzone, hvor kun bæredygtigt fiskeri med skånsomme redskaber er tilladt.

Vi vil i dialog med havnen og sammen med fiskerne sikre at vores lokale fiskeri består som fremtidigt erhverv.

Vi tror, at det kun er muligt med en bæredygtig tilgang.

HAVBRUG, BIODIVERSITET OG MARITIME NYTTEHAVER

Vi ønsker at kommunens offentlige havnearealer producerer mad og maritime oplevelser.

Vi har muligheder for at udnytte arealerne til at skabe liv og producere lokale fødevarer.

Det kan vi blandt andet gøre ved at styrke bestanden af muslinger, alger, tang mm.

Én musling renser fx 200 liter vand om dagen.

REGNVAND SKAL LEDES UDENOM KLOAKKEN

Rent vand i form af regnvand er en værdifuld ressource, som vi skal værne om.

Derfor vil vi arbejde for, at regnvand ikke ledes i kloaksystemet i forbindelse med opførelsen af nye boliger.

I det omfang regnvand fra eksisterende bygninger kan opsamles eller ledes væk gennem faskiner, skal borger opfordres til at iværksætte frivillige foranstaltninger, som muliggør dette.

Download 17. Gribskovmål som pdf her >>

Top