Ligeværd og ligestilling

Spillereglerne i vores kultur er ikke ens for alle.
Nogle forventes at opføre sig på en bestemt måde, mens det modsatte forventes af andre.
Disse normer kan begrænse os på baggrund af faktorer, vi ikke selv bestemmer – fx køn og udseende.
Alternativet ønsker en kulturforandring, der sigter mod formel og reel ligestilling af mænd, kvinder og
minoriteter.

Gennem konkrete indsatser skal det enkelte menneske sættes fri, og at fællesskabet mangfoldiggøres og nyder godt af det potentiale og den iværksætterkraft, kommunens borgere folder ud.

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV VIL ARBEJDE FOR:

LIGE BARSELSRETTIGHEDER TIL BEGGE FORÆLDRE

Vi foreslår en kommunal barselsordning, hvor den nuværende model udvides.

Som supplement til de to ugers barsel umiddelbart efter fødslen får kommunalt ansatte fædre ret til 12 ugers øremærket barsel.

De 12 uger kan placeres frit i hele orlovsperioden, men frafalder, hvis forældrene ikke vælger at bruge den.

LIGESTILLING I BØRNEHØJDE

Alternativet Gribskov ønsker, at børn og unge skal være lige, og at der tages udgangspunkt i det enkelte menneske.

Vi vil arbejde for at normkritik, magt og privilegier skal være en del af pædagoger og læreres efteruddannelse. Ligeledes skal alle børneinstitutioner, skoler og klubber opfordres til at formulere en ligestillingspolitik, som omfatter køn, seksualitet og mangfoldighed.

Kommunen skal støtte op om dette, ved at formidle forskning, så institutionerne får kvalificeret deres arbejde med området.

EN MANGFOLDIG ARBEJDSSTYRKE I GRIBSKOV KOMMUNE

Kommunen er vores største arbejdsgivere og skal tage ansvar for sine ansatte.

Det betyder, at kommunen skal søge at inkludere folk med funktionsnedsættelser og sikre en mangfoldig arbejdsstyrke.
Kædeansvar indføres for at sikre, entreprenører og leverandører på kommunens projekter tilbydes fleksible vilkår og ordentlige lønforhold.

Download 17. Gribskovmål som pdf her >>

Top