Sundhed og trivsel for alle medborgere

Mange har heldigvis mulighed for at leve et godt liv i Gribskov.

Dog skal vi ikke glemme, at stadig flere af vores medborgere har brug for støtte og hjælp af forskellige årsager.

Familierne er pressede på tid og udfoldelsesmuligheder, både unge og ældre døjer i højere grad med ensomhed, stress, angst og anden mistrivsel eller dårlig økonomi.

Det skal vi ændre på.

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV VIL ARBEJDE FOR:

KVALITETSLØFT AF DAGINSTITUTIONERNE

Samtlige daginstitutioner er plaget af for højt sygefravær og dermed manglende nærhed og hænder fra de omsorgspersoner, der ellers sikrer, at alle børn har et godt, sundt og stressfrit børneliv. Hver eneste ansatte, forældre og medborger ønsker, at vores børn stortrives. Hver dag.

I Alternativet Gribskov vil vi investere i medarbejderne gennem uddannelse og frihed til selv at bestemme, og
derigennem sikre det gode børneliv til det enkelte barn.

DET GODE SENIORLIV I GRIBSKOV

Alle ældre – uanset alder og helbredsmæssig tilstand – skal have mulighed for at leve et godt, indholdsrigt og meningsfuldt seniorliv. Beboere og medarbejderes oplevelse af værdighed og ordentlighed i pleje-, bo- og omsorgstilbud skal fremmes gennem særlige ’plejehjem’ målrettet specifikke behov og interesser.

FORSØG MED ANDRE BYLIV / LANDSBYLIVSFORMER

Familielivet er presset og vores kommune har de skønneste muligheder for at berige hver borger, stor som lille. Vi skal have mange nærområder, med udfoldelsesmuligheder for unge og gamle, og helst på måder, hvor alle får både røde kinder og glæde. Lad os kigge på at lave omgivelser, der bruger naturen bæredygtigt, og på både på det fysiske, kulturelle og sociale niveau.

Gribskov har mange unge, der ikke føler noget fælleskab med deres jævnaldrende.

Fritidslivet er den første dør ind i et liv med glæde og sundhed.

Fælleskaber beriger med trivsel, glæde og skaber værdier som personligt eget værd.

Værdier, der bringer os videre, når vores liv falder i skygge.

Uden nogen til at tage ens hånd i svære perioder, bliver det svært at komme videre for de fleste.

Sådanne situationer udløser mere sygdom og vanskeligere livsomstændigheder.

Lad alle være del af et givende fælleskab.

SAMMENHÆNG I SUNDHED OG PSYKIATRI

Lad alle syge blive mødt af venlighed og hjælpsomhed fra vores ansatte i Gribskov.

Lad alle syge og sundhedstruede børn og voksne møde alle de løftemuskler, som en kommune kan frembringe.

Alternativet Gribskov vil et velfungerende og trygt sundhedsvæsen som en central forudsætning for menneskers livskvalitet.

Derfor skal Gribskov Kommune iværksætte konkrete initiativer til mere sammenhængende indsatser og samarbejder på tværs af faggrupper og forvaltninger.

FLERE FACILITETER TIL SPORT, BEVÆGELSE OG IDRÆT

Vi skal have flere faciliteter, hvor der tænkes i alternative og kreative løsninger, som udnytter byrummene men mest af alt vores natur.

Alternativet Gribskov ønsker træningsmiljøer i naturen og lokalsamfundene, vi ønsker at understøtte idrætten i det fri og investere i vores ride, vandre, cykel aktiviteter.

Vi ønsker at være i dialog med de lokale borgere om hvordan de ser brugen af byen til kunst, kultur, sport, bevægelse og spil.

Download 17. Gribskovmål som pdf her >>

Top