Klimavenlige og sundhedsfremmende fødevarer

Den globale fødevareproduktion er den største bidragsyder af klimabelastning: drivhusgasser, afskovning og ressourcespild.

Samtidig er vores forbrug årsag til adskillige livsstilssygdomme.

Hvis vi omlægger måden, hvorpå vi producerer og forbruger fødevarer, kan vi reducere vores kollektive klimaaftryk og fremme den enkeltes sundhed.

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV VIL ARBEJDE FOR:

KLIMAVENLIG KOST I DEN KOMMUNALE FORPLEJNING

Menneskets adfærds- og forbrugsvaner er en helt afgørende faktor for, om vi lykkes med omstillingen til et klimamæssigt bæredygtigt samfund. Vi skal derfor indkøbe lokalproducerede, fødevarer og arbejde for en plantebaseret basiskost i kommunens institutioner, offentlige køkkener og kantiner.

80% LOKALPRODUCEREDE ØKOLOGISKE RÅVARER OG MÅLTIDER

Vi skal aktivt fremme omlægningen til økologisk landbrug. Det gøres ved at øge kommunens eksisterende indkøb af økologiske råvarer i forvaltninger, institutioner og andre kommunale køkkener, så̊ alle råvarer på sigt bliver økologiske.

MINIMUM ÉN VEGETARISK DAG OM UGEN

For at blive en endnu bedre klimavenlig by for verden, skal vi spise mere bæredygtigt i de offentlige køkkener og kantiner til medarbejdere i kommunen. Det indebærer, at der indføres mindst en vegetarisk dag om ugen.

STØTTE TIL ØKOLOGISK LANDBRUG, SKOLEHAVER OG LOKAL RÅVAREPRODUKTION

En stor klimabelastning udgøres af transporten af fødevarer. Derfor skal vi så vidt muligt producere vores fødevarer tæt på, hvor vi bor og lever.

Fra skolehaver til dyrkning af fødevarer. Kommunen skal prioritere råvareindkøb lokalt, fra Sjælland, Øerne og Skåne.

REDUKTION AF MADSPILD GENNEM OPLYSNING OG KONKRETE INDSATSER

Vi skal begrænse kommunens madspild.

Derfor vil vi sammen med erhvervsliv, lokalråd, institutioner, lokale iværksættere og ildsjæle sætte ambitiøse mål for, hvordan vi får reduceret madspildet.

Download 17. Gribskovmål som pdf her >>

Top