Rige og meningsfulde liv


FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV VIL ARBEJDE FOR:

Gribskov skal være den absolutte foregangskommune for social bæredygtighed.

Ingen skal leve i fattigdom, og de sociale indsatser skal være langt bedre, mere personlige og fleksible.

Vi skal være kendt for at være kommunen med rige og meningsfulde fællesskaber.

KOMMUNAL FATTIGDOMSGRÆNSE I GRIBSKOV

Integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen rammer mange borgere hårdt og øger risikoen for social deroute.

Alternativet vil arbejde for, at Gribskov Kommune hjælper vores borgere med økonomisk støtte, der sikrer basale behov som bolig, medicin mv.

Gribskov skal gå forrest i kampen mod fattigdom i Danmark og skal via innovation af offentlige ydelser og indførelse
af en kommunal fattigdomsgrænse gøre sit for at sikre et Danmark i balance.

INVESTÉR I TIDLIGE INDSATSER FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

Vi ved, at jo tidligere vi som samfund træder til, desto større chance er der for at gribe socialt udsatte børn og forebygge marginaliserede liv.
Forskning viser, at tidlige, ambitiøse investeringer i børns trivsel kan reducere risikoen for, at de udvikler problemer med ensomhed, dårligt helbred, kriminalitet, misbrug eller vold.

PERSONLIGE BUDGETTER TIL DE MEST UDSATTE BORGERE

Vi skal sikre, at udsatte hjælpes af få og faste  sagsbehandlere. Vi skal udvikle indsatser, der er fleksible og målrettet den enkelte borgers behov.
Eksempelvis skal individuelle budgetter og hjælp til iværksætteri afprøves.
FAGLIGHED, VÆRDIGHED OG PERSONLIGT ENGAGEMENT I SOCIALE INDSATSER
Vi vil have friheden og dømmekraften tilbage til frontpersonalet, og indrette vores sociale indsatser, så de giver den enkelte borger mulighed for at tage ejerskab for eget liv. Det kræver fx, at sagsbehandlere i højere grad kan tage udgangspunkt i borgerens, og ikke systemets, behov.

JOBCENTER I BALANCE

Alternativet ønsker en beskæftigelsesindsats, der prioriterer tillid over kontrol og mennesketænkning over kassetænkning.

Desværre tager bureaukrati og kontrol, tiden og motivationen fra både ansatte og borgere.

Det vil vi ændre på og Gribskov Kommune bør i højere grad afprøve andre indsatser, eks. kontanthjælp uden modkrav, og tiltag der styrker kvaliteten i beskæftigelsesindsatsen med mere tilfredshed i hverdagen for medarbejdere og jobsøgende.

Download 17. Gribskovmål som pdf her >>

Top