Susan Kjeldgaard

 

Jeg er 56 år, gift med Niels og har to børn. En søn på 22 og datter på 14. Jeg flyttede til Munkerup – Gilleleje januar 2000 efter bopæle på Frederiksberg, Rødovre, Østerbro, kbh k, Oslo og Charlottenlund. Er født og opvokset på Frederiksberg og min opvækst var præget af et meget aktivt idrætsliv, idet jeg boede og gik i skole side om side med en atletik statdion, en svømmehal og boldklubberne FB og KB, det har betydet at jeg oplever idræt som en selvfølge i alles hverdag.
Jeg startede tidligt som 14 år med at arbejde i hotel og restauration branchen. Blev uddannet inden for handel&kontor, hvor jeg efterfølgende arbejdede som chefsekretær inden jeg fik job som stewardesse, hvor jeg boede i Norge og USA i et års tid. Jeg fløj i 10 år, lærte svensk, norsk og læste samtidig fransk, italiensk, engelsk på handelskolen.
Efter 10 år som stewardesse, fik jeg min søn og uddannede mig som idrætslærer og psykoterapeut, i forbindelse hermed arbejdede jeg på døgninstitution for tvangsfjernede småbørn og dernæst på døgnbehandling for voksne narkomisbrugere.
Jeg har været selvstændig psykoterapeut og haft en teambuilding- og ledelsesudvikling virksomhed sammen med min mand . Var hjemmegående med min datter til hun var 2 år, hvorefter jeg blev ansat i Græsted-gilleleje kommune som familiebehandler. Nu har jeg egen virksomhed igen.
I min fritid prioriterer jeg samvær med familien, venner og min datters ridning, hvor jeg nyder at være sammen med dyrene, børnene og deres forældre i klubben og til mange stævner.
Jeg har et stort engagement i min omverden og har derfor altid været involveret i frivilligt arbejde. Deltager og hjælper altid ved lokale arrangementer og events til gavn for lokalmiljøet Jeg er næstformand i SG&I i Søborg og har været formand i 10 år for Søborg Privateskole. Idræt har hele livet været en del af min hverdag, og er uddannet idrætslærer, har været skiguide i frankrig, har undervist i fitness, kvindehold i gymnastik og et småbørnshold i rytme&bevægelse.
Men jeg er også politiker. Og er stolt af at have fået den tillid fra vælgere, der har betydet, at jeg nu har siddet i Gribskov byråd i snart 8 år. Hvor jeg gennem udvalgsposter i Plan&Miljø, Vej&Teknik, Økonomi, Kultur&idræt, GribVand, Fredbogaardfonden og Attraktiv kommune-, forbyggelses- og Nyskole temaudvalg – Ja så, oplever jeg at sammen med mit 10 årige arbejde i børneområdet med rådgivning til familier og institutioner, at jeg nu har et meget bredt og mangesidet kendskab med de mange områder i Gribskovkommune.
Jeg er optaget af fælleskaberne, dyrene, naturen, demokratiet, borgernes medbestemmelse og lokalsamfundenes udvikling, hvor givende fælleskaber, en grøn og bæredygtig omstilling, med plads til, at finde nye veje og tænke i mere lokaldemokrati, borgerdrevne budgetter, mindre kontrol og mere tillid til vores mange ansatte i kommunen, syge og ledige er en helt grundlæggende forudsætning for mit politiske udgangspunkt.
Tillid, ordentlighed og omsorg for hinanden, har været grundsten i Danmark og jeg tror helt grundlæggende på, at det enkelte menneske ønsker at gøre det så godt vi hverisær kan, og vi skal passe på hinanden unge som gamle.
Dyrene står mit hjerte særligt nær og jeg ønsker at dyrene og den natur de og vi bor i og lever af, bliver sat højt på dagsorden. Dyrene og Naturen har ingen stemme, men de er betydningsfulde for os mennesker på mange flere områder end vi er opmærksomme på i vores travle hverdag. og jeg mener at vi i højre grad bør forpligte os til at behandle dem med kærlighed og respekt. At vi har en sund dyrebestand og natur er også forudsætningerne for hvodan vores alles fremtid tegner sig og jeg vil gøre mit for, at aflevere en kommune, et land og en jord til næste generation som gør, at de er lige så heldige at leve i en så dejligt område som vi er i dag.

Kontakt mig gerne på mail : susan@kjeldgaard.mail.dk