Maud Magrethe Petersen

Jeg er 54 år, gift og har to børn, på hhv 22 og 14 år, med samme far.
Jeg er uddannet Billedkunstlærer og Samfundsfagslærer, men har stort set ikke arbejdet som rigtig folkeskolelærer siden jeg blev færdig som lærer for snart 30 år siden.
Til gengæld har jeg arbejdet midt ude i verden, hvor jeg har brugt kunst, kultur og samfundsfaget som løftestang i et utal af projekter i sær i København.
Jeg udviklede netværk, før det fik et navn, for det har man brug for når man hele tiden skifter branche, laver nye projekter og tilknyttes forskellige arbejdspladser.
Jeg har lavet kunst og kulturworkshops for børn og voksne siden ’90erne.
Jeg har lavet kunstprojekter med arbejdsløse og løst opgaver i det projektboom, der herskede i København i slut 80′- og 90’erne.
Tildligere ansat på Billedskolen for børn i KBH, fra den blev oprettet og frem til jeg rejse med familen til Grønland, hvor vi boede og arbejdede i 4 år.
Jeg startede som skolelærer(mit første faste) på skolen ASK, i Nuuk. Efter at have lavet skoleudviklingsabejde på min egen skole, blev jeg headhuntet til afdelingen for skoleudvikling i hjemmestyret.
Sideløbende hermed illustrerede jeg for det grønlandske skoleforlag, hvor jeg også siden selv udgave en undervisnings bog.
Her medvirkede jeg til forarbejdet til Den Grønlandske Skolereform, med studieture til blandt andet Canada… men jeg havde kontakter til alverdens skolefolk.. Samer, fra Hawaii, Island, indianske konsulenter… og meget meget mere…:)
 Vi flyttede tilbage til DK i 2000, hvor vi flyttede ind her hvor vi bor nu, i Dronningmølle.
Begge børn har gået i børnehave og skole her i lokalområdet.
Jeg blev selvstændig med firmaet Ide&Projekt, og lavede egne projekter for og med børn og voksne og skoler. Igen med kunst, kultur og samfund som omdrejningspunkt.
I 2009 blev jeg ansat som vikar på Tingbakkeskolen, siden fastansat.
Her underviste jeg i sær i dansk, billedkunst og samfundsfag.
Blev ramt af stress i 2013, og forsøgte på at genoptage arbejdet, men det gik ikke, og jeg blev fyret og endnu mere syg. Desværre udviklede det sig til den uhelbredelige sygdom Sklerose (MS) som jeg nu er sygemeldt med, og håber på at få et flexjob. Desværre har denne kommune nogle sære og ikke særligt venlige regler for den slags, selvom min sagsbehandler er yderst dygtig. Men vi får se.
Jeg satser på at blive flexjob-byrådsmedlemmet … hvordan det end vil arte sig.
Så min stemme tilhører især, børn, i alle størrelser, unge samme og syge.
Som særlige kompetencer vil jeg nævne min kreative måde at tænke på, at formulere mig på at gebærde mig på 🙂
Desuden er jeg kunstnerisk aktiv både som malende, tegnende og skrivende…
Top