Esben Ingerslev

Jeg er civilingeniør, og jeg har arbejdet med udvikling, produktion, kvalitet og markedsføring i danske industrivirksomheder, i mange år for Novo Nordisk i Danmark.

Fra midt oktober 2017 begynder jeg at nyt arbejde som projektleder for en international virksomhed, som producerer armeringsstål til byggeindustrien baseret på genanvendelsen af jern. Jeg har aftalt med virksomheden, at jeg afsætter 30 timer om ugen til varetagelse af denne opgave.

I min fritid passer jeg et økologisk landbrug og en økologisk gårdbutik i Helsinge.  Dyrevelfærd ligger mig meget på sinde, og alle gårdens dyr lever derfor på friland hele året. På www.mobilefarming.dk og www.farmersmarket.nu kan du læse mere herom.

I oktober måned 2017 åbner vi en såkaldt Madsamling, hvor økologiske producenter i lokalområdet på ugentlig basis efter forudgående aftale kan levere deres produkter med forbrugerne. På www.madsamling.dk kan du læse mere om dette tiltag.

Jeg har i september 2017 sammen med landbrugere været med til at stifte Foreningen af landbrugere i Kongernes Nordsjælland, som du kan læse mere om på www.npkn.dk

Grøn omstilling og bæredygtig udvikling af vores kommune ligger mig meget på sinde, og jeg ønsker i alle sammenhænge at bidrage hertil gennem mit politiske arbejde i relation til partiet Alternativet.

Kompetencer

Jeg er født i den fransktalende del af Belgien, hvorfor dansk og fransk er mine modersmål. Jeg behersker desuden engelsk, tysk og spansk i skrift og tale, hvilket jeg har haft stor gavn heraf arbejdsmæssigt og i relation til familie og venner i udlandet.

I efteråret 2017 har jeg påbegyndt en efteruddannelse ved Københavns Universitet/CBS (Master Public Governance) og deltager i disse uger i kurset “Ledelse af reform og forandring” sammen med ledende medarbejdere fra den offentlige sektor.

På Heldgård i Helsinge har Gribskov Kommune indlogeret nye flygtninge og familier fra bl.a. Syrien og Sudan. Bashar, en af de nye borgere fra Syrien, har i ét år været ansat som medhjælp i vores økologiske gårdbutik. Jeg har gennem dette samarbejde med Gribskov Kommune og de enkelte borgere tilegnet mig gode erfaringer vedrørende integrationen af flygtninge i Danmark.

Jeg har en datter, som bor og arbejder i Frankrig, og jeg er i august 2017 blevet plejefar for en 13-årig ung mand fra Togo, som har familie i såvel Danmark og i Togo. Han er nu tilknyttet en modtageklasse på Nordstjerneskolen i Helsinge, hvor han allerede er faldet godt til og gør store fremskridt med læringen af dansk og mange andre færdigheder.

Dagligt bistår jeg i samarbejde med den private hjemmepleje i Gribskov Kommune med omsorgen af mine forældre på 93 og 96 år, som bor i eget hjem i Helsinge. Jeg sikrer, at de dagligt får sund kost og regelmæssigt kommer til træning i svømmehallens varmtvandbassin. Jeg har herigennem fået en betydelig erfaring i, hvorledes et godt samarbejde mellem sundhedsvæsenet, hjemmeplejen og den nære familie kan give ældre i høj alder et med høj livskvalitet.

Resurser

På vegne af Alternativet Gribskov er jeg kandidat ved kommunalvalget i november 2017, og jeg ønsker efter valget at bistå med arbejdet for en grøn omstilling og bæredygtig udvikling i Gribskov Kommune samt arbejdet med opfyldelsen af 17 Gribskovmål, som vi har opstillet på basis af de 17 FN Verdensmål.

 

Top