Den bedste kommune for verden

Gribskov og de nærliggende kommuner kæmper om de gode arbejdspladser og de ressourcestærke borgere.

Det er en kortsigtet økonomisk kamp på tværs af kommunegrænser, som overskygger styrken i at arbejde sammen.

Gribskovmål 17 handler bredt om politisk, teknologisk og økonomisk samarbejde på tværs af kommunale, regionale og nationale grænser, hvor både byråd, regionsråd, virksomheder, organisationer og helt almindelige mennesker tager målene til sig og arbejder sammen for at nå dem.

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV VIL ARBEJDE FOR :

GRIBSKOV SOM KOMMUNAL MEDSPILLER

Alternativet vil udvikle partnerskaber med andre kommuner, der skal bidrage til at mindske CO 2-udledningen og gennem det imødegå̊ klimaforandringerne. Vi vil oprette et netværk med andre kommuner der ligeledes arbejder strategisk med FN’s verdensmål.

INTERNATIONALT INNOVATIONSMILJØ

Udvikling af strategi for innovationsmiljøer, der sikrer erfaringsudveksling, talenter og viden til kommunen.

Gribskov skal være en attraktiv kommune for iværksættere, hvor man har lyst til at bosætte sig som familie og/eller investere i som virksomhed.

Vi skal være en kommune med en grøn og bæredygtig profil, som tiltrækker både besøgende og tilflyttende borgere.

ØGET SAMARBEJDE MED ANDRE KOMMUNER OM BÆREDYGTIG OMSTILLING

Kommunerne er centrale aktører i den grønne omstilling – som bygherrer, myndighed og forandringsagenter i samarbejdet med virksomheder og borgere.

Gribskov Kommune skal tage initiativer til samarbejde på tværs af kommuner og regioner til fordel for den grønne omstilling.

PARTNERSKABER FOR HANDLING OG LØSNINGER

Det er umuligt for Gribskov alene at realisere de ambitiøse målsætninger i FN’s Verdensmål og Alternativets Gribskovsmål.

Derfor skal vi engagere og inddrage lokale private virksomheder, institutioner og borgere i udformningen af løsninger og svar på de udfordringer kommunen og hele jordens befolkning står overfor.

Download 17. Gribskovmål som pdf her >>

Top