Ny politisk kultur

Det danske demokrati er under pres og vi har brug for en ny politisk kultur.

Troværdigheden for politikere er nemlig helt i bund.

Det er et problem, som vi sammen skal gøre noget ved.

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV VIL ARBEJDE FOR:

GRIBSKOV-MANDAT TIL BORGERNE

Borgere i Gribskov skal have mandat til at realisere deres ønsker for byen.

Vi vil eksempelvis give borgerne muligheden for at kræve et forslag sendt til offentlig digital afstemning.

Et udsnit af Gribskovs stemmeberettigede borgere skal via en underskriftindsamling kunne kræve en beslutning sendt til afstemning.
Ved selve afstemningen skal 51 procent eller flere af kommunens borgere deltage, for at afstemningens resultat er gyldigt og trumfer en i forvejen af kommunen truffet beslutning.

Afstemningen afgøres derefter ved et simpelt flertal.

Gribskov-mandatet skal sikre, at borgere i Gribskov i højere grad har indflydelse på deres kommune og lokalsamfund mellem kommunalvalgene.

BORGERDREVNE FORSLAG TIL BYRÅDET

Det er vigtigt, at alle borgere diskuterer og engagerer sig i kommunens udvikling.

Det gør de allerede i høj grad, men borgerne skal kunne rejse en sag i Byrådet
via eks. NemID eller anden digital løsning.

Vi ønsker mere inddragelse, medbestemmelse og -ansvar til borgerne for dermed at øge tilliden til og troen på demokratiet.

ET MERE ÅBENT OG GENNEMSIGTIGT RÅDHUS

Vi vil arbejde for mere gennemsigtighed og åbenhed.

Alternativet Gribskov ønsker en årlig demokrati-uge mellem udvalgte kommunale ansatte og borgere i byen.

Vi vil kort sagt skabe en ny politisk kultur og et langt mere åbent, gennemsigtigt og demokratisk Rådhus.

BORGERDREVNE BUDGETTER I HVER BYDEL

Gribskov skal forsøge sig med borgerdrevne budgetter, hvor kommunens borgere og lokalsamfund får reel ind ydelse på budget og prioritering af projekter og tiltag i kommunen.

Vi ønsker at forankre endnu flere beslutninger ved borgerne og så lokalt som muligt.

DET ALTERNATIVE RÅDHUS

Gribskovs Rådhus skal være kendt som en institution, der lytter og skaber sammen med borgerne og lokalsamfundene.

Vi foreslår, at udvalgte officielle møder i byrådet foregår ude i de relevante lokalsamfund eller institutioner.

Dette for at gavne gennemsigtigheden, demokratisk deltagelse og borgerlyst til at være medskabende i forandringer og bevarelse.

Download 17. Gribskovmål som pdf her >>

Top