Dyrevelfærd og mangfoldig natur

Gribskov har meget natur.

Men biodiversiteten og den frie, vilde natur er truet i Danmark.

Også dyrenes velfærd er truet både på grund af opfattelsen af dyr som en produktionsenhed.

Kæledyrene lider under, at mange ikke længere har udviser den fornødne omgang med og forståelse for dyrs behov.

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV VIL ARBEJDE FOR:

UDVIDELSE AF NATIONALPARKEN KONGERNES NORDSJÆLLAND MED YDERLIGERE OMRÅDER

Vi skal passe bedre på vores smukke natur, og derfor skal vi sikre gode vilkår for biodiversiteten i skovene, det åbne land og kysterne.

Vi ønsker at udbygge og støtte Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Vi ønsker, at nationalparken udvides med flere frivillige lodsejere.

Vi ønsker at arbejde for, at det er områdets beskaffenhed og natur- og kulturelementer, der bestemmer, om områder kan komme med i nationalparken, selvom de ikke er forbundet med korridorer, der hænger direkte sammen med den nuværende afgrænsning af nationalparken.

OMSORG FOR DYRENE

Vi vil bidrage til etablering af et dyreinternat hvor vi som kommune kan tage vare på vanrøgtede og skadede vilde og tamme dyr.

NATUR PÅ RECEPT

Alternativet vil tilbyde ”natur og kultur på recept”, som alternativ til receptpligtig medicin til behandling af bl.a. stress, depression, misbrug og hjertesygdomme, da natur, dyr og kultur har vist at have en positiv effekt på menneskets trivsel og velvære.

NATUR I BØRNEHØJDE

Forskning viser, at ophold i naturen og kontakt med dyr øger børns indlæring.

Derfor vil vi i Alternativet Gribskov arbejde for, at børn har ophold i naturen, da det har en positiv effekt på læring, hukommelse, psykisk velvære og fysisk sundhed.

Naturen medfører psykisk overskud og øger motivation – også i stressbehandling.

Derfor ønsker vi at støtte og udvikle bevægelse, leg og læring gennem samarbejder med skoven, landbruget, fiskeriet og rideskolerne, hvor hverdag med dyr og natur bliver en naturlig del af hverdagen.

Dette vil klæde dem på til at forstå vigtigheden af en rig og mangfoldig natur i fremtiden samt lære dem omgang med dyr for, at fremme forståelsen for alle levende væsners behov for omsorg, respekt og pleje.

Download 17. Gribskovmål som pdf her >>

Top