Forrest i klimaløsninger

Klimaet har allerede ændret sig markant og vil yderligere ændre sig i den nære fremtid med flere ekstreme vejrfænomener, vandstands- og temperaturstigninger, hvilket vil skabe udfordringer for nulevende
og kommende generationer i kommunen.

Det bliver kun dyrere og sværere, hvis vi udskyder at indføre klimavenlige tiltag i tilstrækkelig grad.

Gribskov kommune bør være en ledende kommune for den grønne omstilling og bidrage med klimavenlige løsninger på fremtidige udfordringer.

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV VIL ARBEJDE FOR:

OMSTILLING TIL 100 PCT. VEDVARENDE ENERGI OG CO2-NEGATIVITET
Gribskovs mål skal sigte mod at være CO2 -neutral i 2025.
BLÅ-GRØN INFRASTRUKTUR TIL TILPASNING TIL KLIMAFORANDRINGER

Gribskovs klimatilpasningsplan skal revideres således at den sætter hurtigere handling og økonomi på den
eksisterende plan over den blå-grøne infrastruktur med genåbning og restaurering af åerne.

GRIBSKOV — EN CYKEL, VANDRE OG RIDE KOMMUNE

Gribskov skal bindes sammen af stier, der frigør mulighederne for at færdes sikkert uden bil, hvilket vil tilgodese både miljøet, sundheden og turismen i kommunen.

Den allerede gennemarbejdede stiplan skal sendes i en fornyet høring til de relevante foreninger og grupper, da vi vil sikre at vores lokale stier kommer til at være til gavn for både cykling, vandring
og ridning.

Dernæst ønsker vi at sætte mål og handling på udførelsen af de mange muligheder for stier, som skal laves i samarbejde med lokale kræfter.

For at få optimale resultater for ren luft, øget sundhed og sænke CO2-udledningen skal denne udvikling sikres og styrkes i samarbejde med de omkringliggende kommuner, således at der er god og sikker cykelparkering i begge ender af den offentlige transport, cykelbusser og derved sikre, at vi får supercykelstier til Gribskov.

Download 17. Gribskovmål som pdf her >>

Top